دریافت فایل های اکرام

  • از لیست پایین نام شهرستان خود را انتخاب نمائید.
  • (در صورت تمایل یک توضیح مختصر از ماهیت فایل و جزئیات آن درج کنید)
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    پس از انتخاب فایلها و آپلود شدن آن، "ارسال اطلاعات" را بزنید.